Bijstelling van analyse werkgeverslasten

De afschaffing van de zogenoemde pseudo-ww-premie leidt tot een verhoging van de GPL. Verondersteld werd dat dit niet zou leiden tot een verhoging van de werkgeverslasten. Dat is echter wel het geval! Lees verder

Daarom heeft financieel adviseur Bé Keizer van VOS/ABB de eerdere publicatie op deze website over de werkgeverslasten over 2008-2009 op basis van de definitieve GPL voor dat schooljaar (zie gerelateerd artikel in de rechterkolom) aangepast. 

De heffing van de premie bij de werknemer hoefde niet afgedragen te worden en kon daardoor afgetrokken worden van de werkgeverslasten. Het schrappen van die premie is gecompenseerd in de GPL door een navenante verhoging daarvan, maar dat betekent tegelijkertijd dat het vervallen van de aftrek van de werkgeverslasten een stijging van die werkgeverslasten met zich brengt, in dezelfde mate als waarmee de GPL op dit punt is verhoogd. De compensatie van 1,28 procent leidt er dus toe dat dit doorwerkt in de stijging van de werkgeverslasten.

In de bijlage is het artikel over de werkgeverslasten op basis van de definitieve GPL 08-09 compleet bijgesteld. Deze correctie heeft uiteraard ook zijn doorwerking in de vaststelling van de werkgeverslasten voor het schooljaar 09-10 en dat artikel is eveneens als bijlage opgenomen. Beide artikelen vindt u hiernaast in de rechterkolom.

De uitkomst van de WG-last voor de schooljaren 2009-2010 respectievelijk 2010-2011 is nu ook verwerkt in de instrumenten voor de meerjarenbegrotingen voor de basisschool, de SBO en het (V)SO. De gehanteerde uitkomst is:

* Voor het schooljaar 2009-2010: 52,4 procent

* Voor het schooljaar 2010-2011: 52,6 procent

Hierbij is het niveau van de WG-last afgezet tegen het salarisniveau dat per 1 januari 2010 van toepassing is. In dat salarisniveau is de inkorting van de lerarenschalen van 17 naar 16 regels per 1 januari 2010 verwerkt.

De gemaakte fout in het eerdere artikel is voor u wellicht een aansporing om het steeds gegeven advies ter harte te nemen om zelf na te gaan hoe in uw specifieke situatie de ontwikkeling van de WG-lasten is.

De betreffende instrumenten voor 2010-2011 zullen zeer spoedig in de Toolbox op deze website worden opgenomen.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen