Bijzonder onderwijs blijft tegen acceptatieplicht

Ruim 60 procent van de christelijke scholen is tegenstander van algemene acceptatieplicht. Dat meldt de Besturenraad, die onderzoek heeft gedaan naar de maatschappelijke opdracht van het christelijk voortgezet onderwijs. Lees verder

De resultaten van het onderzoek onder leiding van senior adviseur onderwijs en identiteit Paul Boersma zijn gebundeld in het rapport ‘School in de samenleving’, dat woensdag tijdens een symposium in Amersfoort is gepresenteerd. De Besturenraad werkte voor het onderzoek samen met de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Er werkten 104 schoolleiders aan mee.

De algemene acceptatieplicht, zoals die wettelijk geldt voor het openbaar onderwijs, was een van de thema’s in het onderzoek over de relatie tussen de overheid en het bijzonder onderwijs. Van de schoolleiders die aan het onderzoek meewerkten, geeft 63,1 procent aan dat algemene acceptatieplicht er voor bijzondere scholen niet moet komen. Slechts 18,4 procent is er ronduit voorstander van, terwijl 17,5 procent het er ‘enigermate mee eens’ is.

Weinig verrassend is dat schoolleiders van gereformeerde en reformatorische scholen voor de volle 100 procent tegen algemene acceptatieplicht zijn. Deze streng christelijke scholen willen koste wat kost de vrijheid behouden om leerlingen te weigeren als die niet behoren tot de eigen kring. Van de algemeen christelijke en interconfessionele scholen wil maar een kwart algemene acceptatieplicht, terwijl ruim de helft van de schoolleiders van samenwerkingsscholen dat wil.

Praktiserende homo’s
Een ander actueel thema dat in het onderzoeksrapport aan bod komt, is de acceptatie van homoseksuele leraren die hun geaardheid praktiseren. Iets meer dan de helft van de ondervraagde schoolleiders vindt dat de overheid regels mag opleggen om bijzondere scholen te dwingen homoseksuele leraren te accepteren, ook als die een relatie hebben. Iets minder dan de helft wil handhaving van de huidige wettelijke bepaling dat het bijzonder onderwijs praktiserende homo’s mag weigeren.

Een van de reacties op dit thema: ‘Vanuit het gezichtspunt van de medemenselijkheid gezien: de school moet worden gedwongen homoseksuele leraren te accepteren. Maar gezien vanuit de vrijheid van onderwijs moeten scholen zich tegenover ouders kunnen verantwoorden voor wat betreft de levenswandel van hun docenten. Homoseksualiteit op zich zou geen reden voor afwijzing kunnen zijn. Maar praktiserend zou afgewezen moeten kunnen worden.’

Het onderzoeksrapport van de Besturenraad kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen