Bijzonder onderwijs niet benadeeld door g/hvo

Het bijzonder onderwijs wordt niet benadeeld door de bekostiging van godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) op openbare scholen. Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW naar aanleiding van een boze brief van de Bond KBO. Lees verder

De besturenorganisatie voor het rooms-katholiek onderwijs noemde het in mei in een open brief ‘onbegrijpelijk’ dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in december had ingestemd met een structurele bekostiging van g/hvo. 
Het bezwaar zit hem volgens de Bond KBO in het feit dat het geld voor g/hvo uit de personele component van de lumpsumfinanciering van het primair onderwijs komt. Het openbaar onderwijs zou daardoor worden bevoordeeld, ten nadele van het bijzonder onderwijs.

Staatssecretaris Sharon Dijksma is het niet met de Bond KBO eens. Zij antwoordt dat het geld niet ten goede aan het openbaar onderwijs, maar aan de levensbeschouwelijke organisaties die het vormingsonderwijs organiseren. ‘G/hvo is niet van de openbare school’, aldus Dijksma.

Bovendien wijst ze erop dat niet alleen het bijzonder onderwijs betaalt voor de kosten van g/hvo. Doordat het geld wordt onttrokken aan de lumpsum, betalen het bijzonder en openbaar onderwijs er beide evenredig aan mee.