Bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt

Er komt een bijzondere leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het Instituut ReflecT van de Universiteit van Tilburg en het centrum voor arbeidsverhoudingen CAOP in Den Haag. Dit heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW bekendgemaakt. Lees verder

Binnenkort begint de werving voor twee te benoemen bijzonder hoogleraren. Zij gaan zich vanaf 1 januari 2013 elk één dag per week bezighouden met de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt, zoals professionalisering, personeelstekorten en mobiliteit. Hun taak zal bestaan uit onderzoek en onderwijs. 

De bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door OCW en ondergebracht bij de Universiteit van Tilburg.

Klik hier voor meer informatie.