Bisschop bang dat krimp katholieke identiteit breekt

Mgr. Jan Hendriks hoopt en bidt dat het om een misverstand gaat dat het eenvoudiger wordt om scholen van kleur te doen verschieten. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil het in het kader van demografische krimp makkelijker maken om van bijvoorbeeld een katholieke een openbare school te maken.

Hendriks is hulpbisschop in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij stelt op de website van het centrum voor katholiek onderwijs VKO dat de krimpbrief die Dekker onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, laat zien dat de staatssecretaris de identiteit van scholen een marginaal aspect vindt ‘dat je naar believen kunt vervangen’.

‘Staats­secretaris Dekker ziet het onderwijs als een soort hamburger waarop je naar believen ketchup kunt doen of stroganoffsaus. Mocht de ene saus niet zo bevallen, dan kun je die er altijd nog weer even afdoen en die andere saus proberen’, aldus Hendriks.

De onderwijsbisschop gaat in zijn reactie terug naar de negentiende eeuw. De krimpvisie van Dekker getuigt volgens hem van ‘de klassieke liberale insteek die ooit aanleiding was voor de schoolstrijd’. Hendriks wijst ook op het resultaat van die strijd: de in de Grondwet verankerde vrijheid van onderwijs.

‘Natuurlijk hoop en bid ik dat het om een misverstand gaat, dat ik de staats­secretaris volstrekt verkeerd heb begrepen, maar helemaal gerust ben ik er eerlijk gezegd niet op’, aldus Hendriks.