Boek en workshop: ‘Leren loont het langst’

‘Leren loont het langst’ is een boek met praktische tips voor het realiseren van een uitdagende werkomgeving en een duurzame inzetbaarheid van leraren. Het is een uitgave van het SBO (Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt), die er ook een workshop over geeft. Lees verder

‘Beeldvorming en patronen in de omgang met elkaar en in de organisatie beïnvloeden de keuzes die leraren maken om hun werk uitdagend te houden’, aldus het SBO. In de publicatie ‘Leren loont het langst’ laat het SBO op beeldende wijze en op basis van onderzoek zien hoe deze processen werken.
Met praktische handreikingen en de aanpak ‘samen onderzoeken –leren – verbeteren’ krijgen vo-scholen en teams inzicht in de eigen situatie en de acties die zij kunnen ondernemen om leren en groeien te stimuleren. ‘Tevreden leraren die zich ontwikkelen, verhogen hun duurzame inzetbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs’, aldus het SBO. Dat is zowel belangrijk voor scholen met lerarentekorten als voor scholen die moeten krimpen. De publicatie ‘Leren loont het langst’ is gericht op het voortgezet onderwijs maar de inhoud is ook bruikbaar voor andere onderwijssoorten.

‘Leren loont het langst’ is hier te downloaden.

Scholen kunnen het boekje gratis bestellen via sbo@caop.nl. Andere geïnteresseerden kunnen de uitgave via de website bestellen voor 12,50 euro (plus verzendkosten).

Workshop ‘Leren loont het langst’
Op 2 november is er een workshop met dezelfde titel: ‘Leren loont het langst’. Daarin komen de twee loopbaanroutes, de versmallingsroute en de leerroute, uit de publicatie aan bod. 
De versmallingsroute houdt in dat leraren het risico lopen op den duur alleen nog doen waar ze vroeger goed in waren. De leerroute biedt kansen om, voortbouwend op bestaande kwaliteiten, nieuwe dingen te leren en versterkt daarbij de duurzame inzetbaarheid van de leraar. In de workshop maken scholen kennis met de handreiking en ontdekken ze de mogelijkheden om er zelf mee aan de slag te gaan. De workshop is van 12 tot – 16 uur in De Witte Vosch aan de Oudegracht 46 in Utrecht.

Meer informatie