Boekje ‘Hoop en vrees’ toont belang speciaal onderwijs

Een groep Rotterdamse ouders heeft het boek ‘Hoop en vrees’ overhandigd aan de Vast Kamercommissie voor OCW. Met het boekje willen ze in het kader van de gestapelde bezuinigingen op passend onderwijs en de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) laten zien hoe belangrijk het speciaal onderwijs voor hun kinderen is. Lees verder

De ouders hebben leerlingen op de Sint-Mattheusschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Van deze school moeten mogelijk twee vestigingen dicht als de (getemporiseerde) bezuiniging op passend onderwijs doorgaat.

De betrokken leerlingen worden extra hard getroffen, omdat het kabinet ook op de pgb’s kort. Een deel van de leerlingen zal zonder onderwijs thuis komen te zitten, zo wordt gevreesd.

In het boekje ‘Hoop en vrees’ staan verhalen over 14 leerlingen om de politiek duidelijk te maken dat er niet op passend onderwijs en de pgb’s mag worden bezuinigd. Het boekje wordt ingeleid door journalist Hugo Borst.

Klik hier om het boekje ‘Hoop en vrees’ te downloaden.

Klik hier voor een reportage op de website van de regionale zender RTV Rijnmond.