Boekje ‘Met lef een cohesieve school ontwikkelen’

De Hogeschool Edith Stein/Onderwijs Centrum Twente heeft samen met enkele besturen voor openbaar onderwijs het boekje ‘Met lef een cohesieve school ontwikkelen’ uitgebracht. Deze uitgave is interessant voor openbare basisscholen en opleidingen tot leerkracht openbaar basisonderwijs. Lees verder

Het boekje is het resultaat van een driejarig onderzoeksproject, waarin de Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente samenwerkte met de openbare schoolbesturen OPOA in Almelo, Primato in Hengelo en Consent in Enschede. Het onderzoek richtte zich op de effecten van sociale cohesie in openbare bassisscholen. 

Het boekje en een powerpointpresentatie met aanbevelingen en conclusies zijn te verkrijgen via de Hogeschool Edith Stein/Onderwijs Centrum Twente. U kunt daarvoor een mailtje sturen aan Janine van de Linde (linde@edith.nl) of Sabine Pikkemaat (pikkemaat@edith.nl).

Meer informatie over het project staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen