Bond roept op tot staking op 9 januari

Abvakabo FNV roept leraren in het voortgezet onderwijs op om uit protest tegen de verhoging van het aantal lesuren en de beperking van het aantal vrije uren te gaan staken op maandag 9 januari (de eerste werkdag na de kerstvakantie). Lees verder

Abvakabo FNV vindt het onacceptabel dat minister Marja van Bijsterveldt van OCW de urennorm in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs wil handhaven op 1040 uur. De CDA-minister ging onlangs akkoord met een amendement daartoe van gedoogpartner PVV, maar zij zorgt niet voor extra geld om de minimale onderwijstijd op een kwalitatief verantwoorde wijze gestalte te geven.

De vakbond is er ook faliekant op tegen dat de minister ingrijpt in het aantal vakantieweken in het voortgezet onderwijs. Volgens bestuurder Gijsbert Boggia leiden de maatregelen van de minister ertoe dat de onderwijssector steeds onaantrekkelijker wordt om in te werken. De plannen die de minister met de werktijden heeft, zijn al goedgekeurd door de Tweede Kamer. In januari stemt de Eerste Kamer erover.

De Algemene Onderwijsbond heeft docenten in het voortgezet onderwijs eerder opgeroepen om te gaan staken op 26 januari.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.