Bond tegen het Vloeken bezoekt openbare scholen

De Bond tegen het Vloeken heeft vorig jaar op 18 openbare scholen voor voortgezet onderwijs gastlessen verzorgd. Lees verder

In totaal werden in het vo 52 scholen bezocht. In het primair onderwijs waren het er 94, waarvan het overgrote deel protestants-christelijke en reformatorische basisscholen. De bond verzorgde in 2009 voor het eerst ook een gastles tegen vloeken en schelden op een islamitische basisschool, zo staat in het jaarverslag over 2009.

Verder werd actie ondernomen tegen vloeken in onder meer de media. Slechts op één op de drie protesten kreeg de bond een reactie. De organisatie in Veenendaal wil zich in de komende tijd meer gaan richten op social media op internet. Er is ook een nieuwe campagneposter met twee zwanen erop en de tekst ‘Praat liever met elkaar’.

‘De bond kiest nadrukkelijker voor een preventieve, positieve benadering waarbij het doel niet uit het oog wordt verloren: het opkomen voor de eer van Gods naam’, aldus voorlichter Hans Alderliesten.

Klik hier voor het jaarverslag van de Bond tegen het Vloeken;

Klik hier voor meer informatie over de gastlessen die Bon tegen het Vloeken aanbiedt.