Bond tegen het Vloeken wil vaker naar openbare scholen

Het scholennetwerk van de Bond tegen het Vloeken verandert zijn naam in Klasse Taal. Met de nieuwe naam wil het netwerk een betere ingang vinden in niet-christelijke scholen. Lees verder

Directeur Wilfried Verboom en persvoorlichter Hans Alderliesten zeggen dat de inhoud van de voorlichting aan scholen niet verandert: 'Ons doel is en blijft om vloeken, schelden en misbruik van Gods Naam terug te dringen.'

Volgens hen kampt de Bond tegen het Vloeken met een suf imago. Vooral openbare scholen zouden afwijzend staan tegenover voorlichtingslessen. Dat heeft volgens hen te maken met de 'antireligieuze wind' die door Nederland zou waaien. De bond ervaart ook argwaan in christelijke kringen.

De hoop van de bond is dat de nieuwe naam Klasse Taal minder weerstand oproept.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Bond tegen het Vloeken.