Bonden wijzen loonbod van 8% af

Het CAO-overleg in het voortgezet onderwijs is na twee maanden van moeizaam onderhandelen vastgelopen. De bonden hebben vandaag het voorstel van de VO-raad afgewezen. Lees verder

De VO-raad biedt een salarisverhoging van 8% bij een looptijd van ruim twee jaar. Hoewel het loonbod in het voortgezet onderwijs gunstig afsteekt bij het primair onderwijs (6,9%) en het MBO (7,4%) is het bod in de ogen van de bonden onvoldoende.

Naast een concurrerend loonbod heeft de VO-raad voorgesteld om de positie van het personeel te versterken door een trekkingsrecht op scholing in tijd en geld op te nemen. Personeel kan daardoor daadwerkelijk aanspraak maken op scholing. Ook wordt gevolg gegeven aan het advies van de commissie Rinnooy Kan om een themaraad voor onderwijsinhoudelijke aangelegenheden in te stellen en zouden startende docenten een kleinere lestaak (80%) en meer begeleiding (20%) ontvangen.  

De VO-raad wil een goede seniorenregeling handhaven. Door de vergrijzing en het verschuiven van de gebruikelijke uittreedleeftijd van 61 naar 65 jaar wordt de seniorenregeling onbetaalbaar. Handhaving van de huidige regeling betekent dat er elders bezuinigd moet worden. Om toch een goede seniorenregeling te kunnen blijven betalen, stelt de VO-raad een regeling voor om vanaf 56 tot 65 jaar één dag verlof te handhaven. Voor personeel van 47 jaar is een overgangsregeling getroffen.

Tot slot wil de VO-raad een versterking van de medezeggenschap door verdeling van het werk volledig onder het regime van de medezeggenschap plaatsen.

Het voorstel van de VO-raad is hier te downloaden.