Boordevol voorjaarsmagazine Over Onderwijs

In het voorjaarsnummer van het VOS/ABB-magazine Over Onderwijs staan weer veel actuele onderwerpen. Zo gaat burgemeester Peter Tange van de gemeente Wormerland in op het belang van het raad-van-toezichtmodel. Dit artikel past bij het nieuwe gemeentelidmaatschap van VOS/ABB. Dit lidmaatschap is bedoeld om de relatie tussen de gemeenten en het bestuurlijk verzelfstandigde openbaar onderwijs te optimaliseren. Lees verder

Onder de kop ‘Amsterdam bewijst: verzelfstandiging werkt’ vertellen algemeen directeur René Peeters en financial controller Oscar Frenkel hoe het verzelfstandigd bestuur Amsterdam West Binnen de Ring met minder personeel meer kwaliteit biedt dan toen het openbaar onderwijs nog onder vier verschillende stadsdelen viel.

Symposium VOS/ABB en VOO
Ook aandacht voor het symposium ‘Openbaar onderwijs heeft (de) toekomst’ op 21 april in Zwolle. Op dit gezamenlijke symposium van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) stond identiteitsvorming centraal. Er waren sprankelende optredens, boeiende sprekers en interessante workshops.

In de rubriek ‘Het gebouw’ staat het voortgezet onderwijs in Arnhem centraal. In het kader van de afronding van het integraal huisvestingsplan presenteert het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Quadraam samen met het Arentheem College en de gemeente een aantal vernieuwde gebouwen. Er is een speciaal boek uitgebracht en een film gemaakt.

Vervangingsfonds: inefficiënt en duur
Bestuursmanager Jan Blasweiler van de bij VOS/ABB aangesloten Stichtng Primair Openbaar Onderwijs de Liemers (POOL) wil af van de verplichte aansluiting van het primair onderwijs bij het Vervangingsfonds. Het is beter en veel goedkoper om met een actieve aanpak via een arbodienst het ziekteverzuim omlaag te brengen.

Over Onderwijs besteedt ook aandacht aan de gevolgen die bevolkingskrimp op (de kwaliteit van) het onderwijs heeft. Er zijn maatregelen nodig van Cadzand tot Roodeschool, zo laat een rondreis op papier door leeglopend Nederland zien. Een ander onderwerp: gastlessen in het voortgezet onderwijs, met voorbeelden uit Lelystad en Amsterdam.

In de rubriek ‘De vijf vragen’ komt Eugène van Hoorn aan het woord. Hij is algemeen directeur van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) in Veghel en omgeving. Dit is een van de oudste zelfstandige stichtingen voor openbaar onderwijs in Nederland.

Scheiding bestuur en intern toezicht
De rubriek In de praktijk besteedt aandacht aan de VOS/ABB-bijeenkomsten over de scheiding van bestuur en intern toezicht. De afgelopen tijd waren er verspreid over het land informatieve bijeenkomsten voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Het magazine gaat ook in op de mogelijkheid om schoolgebouwen te huren, met voorbeelden uit Heerhugowaard en Leusden. De politiek komt aan bod in een artikel over de toezegging van GroenLinks en de PvdA om in het kader van de discussie over bestuur en management een werkbezoek te brengen aan een bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur.

Strafontslag en privésfeer
De juridische rubriek ‘Gelijk en ongelijk’ gaat over strafontslag na omstreden handelingen in de privésfeer. In de rubriek ‘Adviseur ten voeten uit’ staat een afscheidsinterview met senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB. Hij gaat met pensioen.

In Over Onderwijs staat ten slotte ook nog een artikel over e-learning voor leerkrachten. VOS/ABB organiseerde daar onlangs een themabijeenkomst over.

Het magazine is aan alle leden en andere abonnees verstuurd. Klik hier om het blad virtueel door te bladeren.