Borg voor schoolboeken mag, verzendkosten niet

Ouders hoeven geen verzendkosten te betalen voor het boekenpakket van hun kind in het voortgezet onderwijs. Als ze al verzendkosten hebben betaald, kunnen ze die bij de school declareren. De school mag wel een borgsom vragen. Lees verder

Dit blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Marja van Bijsterveld van OCW op de Kamervragen die eerder zijn gesteld door de Kamerleden Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Jasper van Dijk (SP). ‘Uit het ‘om niet’ ter beschikking stellen van lesmateriaal vloeit voort dat de verzendkosten die
betrekking hebben op het lesmateriaal waarvoor de school verantwoordelijk is, door de school betaald moeten worden en niet aan ouders in rekening kunnen worden gebracht’, schrijft Van Bijsterveldt letterlijk. Zij vult aan dat het begrip ‘om niet’  inhoudt dat er voor het ter beschikking stellen van de boeken geen enkele tegenprestatie mag worden verlangd van de ouders.

Een borgsom vindt zij echter wat anders. Volgens de staatssecretaris stellen scholen die een borg vragen, daarmee geen voorwaarde, maar creëren zij slechts een voorziening om hun eigendommen te beschermen. Volgens Van Bijsterveldt zijn ouders niet verplicht een borg te betalen, omdat de school ook zonder zo’n borgregeling een eventuele schade kan verhalen. Zij vindt het echter volkomen begrijpelijk dat scholen een voorziening creëren om te voorkomen dat zij voor eventuele schade aan de boeken opdraaien. ‘Als leerlingen zorgen dat de boeken onbeschadigd terugkomen, krijgen hun ouders de borg retour’, aldus Van Bjisterveldt. Zij vindt het vanzelfsprekend dat de scholen hierover goed met de ouders communiceren.

De staatssecretaris wijst er verder op dat dit voorjaar aan alle medezeggenschapsraden en alle vo-scholen de brochure ‘Uw bijdrage aan de schoolkosten’ is toegezonden. Deze brochure, die u kunt downloaden uit de rechterkolom van dit bericht, is samen met alle ouderorganisaties, inclusief de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), opgesteld. In deze brochure is de borgsom op leermiddelen nadrukkelijk genoemd als een van de mogelijkheden voor de school. Ook is in deze brochure gewezen op het instemmingsrecht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Lees hier de volledige antwoorden van staatssecretaris Van Bijsterveldt.

Bijlagen