Borg vragen voor schoolboeken toegestaan

Vanaf 1 augustus 2008 worden schoolboeken in het voortgezet onderwijs gratis aan de ouders verstrekt. VOS/ABB heeft geconstateerd dat scholen bang zijn dat leerlingen niet zorgvuldig genoeg met de materialen om zullen gaan. Om risico’s af te dekken is het toegestaan een borg te vragen. Voorwaarde is dat de ouders hiervan op de hoogte worden gesteld. Lees verder

De vrees is dat leerlingen slordiger met boeken om zullen gaan als hun ouders ze niet meer hoeven te betalen. Als dit gebeurt, ontstaat er voor de school een schadepost die niet via de materiële bekostiging wordt gedekt. De afdekking zou kunnen plaatsvinden door een borg aan de ouders te vragen. Dit bedrag zal dan voldaan moeten worden voordat het boekenpakket aan de leerling wordt verstrekt. Bij inlevering van niet-beschadigde boeken wordt de borg teruggegeven.Zitten er bij inlevering echter gehavende exemplaren bij, dan worden de kosten met de borg verrekend. ‘Gehavend’ kan betekenen dat exemplaren in het volgende schooljaar niet meer bruikbaar zijn.Als tot het vragen van een borg wordt overgegaan, zal het bestuur, met instemming van de geleding ouders/leerlingen (artikel 14, lid 2, onder d, WMS), dit als beleid moeten vaststellen. Vervolgens moeten de ouders hiervan op de hoogte worden gesteld en moet er melding van worden gemaakt in de schoolgids.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl