Bos treedt terug, Cohen kandidaat-lijsttrekker PvdA

Burgemeester Job Cohen van Amsterdam heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Cohen heeft ervaring in het onderwijs. In 1993 werd hij staatssecretaris van OCW in het derde kabinet-Lubbers. Hij volgde toen Jacques Wallage op, die na de val van Elske ter Veld doorschoof naar Sociale Zaken. Lees verder

De kandidaatstelling van Cohen volgt op het besluit van Wouter Bos om het lijsttrekkerschap aan zich voorbij te laten gaan. Bos zegt dat hij het in het belang van zijn gezin rustiger aan wil gaan doen. De stap van Bos is opmerkelijk, omdat hij zichzelf direct na het verlies van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart opwierp als de grote man die de Partij van de Arbeid naar de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni zou leiden.

Nu Bos plotseling naar achteren treedt en Cohen naar voren, krijgt die zeer waarschijnlijk voor de PvdA de leidende rol in de campagne voor de Kamerverkiezingen. Wel moet het PvdA-congres het nog goedkeuren. Bovendien kunnen zich tot 17 maart nog meer kandidaten melden.

Het besluit van Cohen maakt hem ook direct tot mogelijk kandidaat voor het premierschap, mits de sociaaldemocraten het in juni goed doen. In 2003 schoof de PvdA hem ook naar voren als kandidaat voor het premierschap. Later zei Cohen dat hij die functie zou hebben geweigerd als het echt zover was gekomen, omdat hij voldoende tijd wilde hebben om zijn vrouw te verzorgen. Zij heeft multiple sclerose.

Het besluit van Cohen betekent dat hij zijn burgemeestersfunctie per direct heeft opgegegeven. Hij wordt in Amsterdam vervangen door partijgenoot, onderwijswethouder en loco-burgemeester Lodewijk Asscher.