Bossche directeur als 5000ste ingeschreven

Directeur Ankie de Laat van openbare basisschool Het Rondeel in Den Bosch heeft zich als 5000ste deelnemer ingeschreven in het Schoolleidersregister PO. Het Rondeel valt onder de bij VOS/ABB aangesloten ATO Scholenkring.

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen zich vanaf juni dit jaar inschrijven. Om zich te kunnen registreren als registerdirecteur of registeradjunct-directeur, moeten zij aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die staan beschreven in de beroepstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Dat kan een afgeronde schoolleidersopleiding zijn of een met goed gevolg afgeronde assessment.

Voorzitter Ursie Lambrechts van Schoolleidersregister PO: ‘Het is bijzonder en mooi dat we al binnen een halfjaar na de start van het register de 5000ste inschrijver mogen verwelkomen. Dit betekent dat de helft van de schoolleiders zich al heeft ingeschreven. Hieruit blijkt dat het register een groot draagvlak heeft. Het voorziet kennelijk in een behoefte en biedt schoolleiders houvast bij hun professionalisering. Ze geven hiermee het signaal af dat ze kinderen het beste onderwijs willen bieden. De professionaliteit van de schoolleider is sterk bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.’

Het Schoolleidersregister PO heeft tot doel de professionalisering van schoolleiders te borgen. Door te voldoen aan criteria die door de beroepsgroep zelf zijn vastgesteld, laten schoolleiders zien dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor hun verdere professionalisering en kwaliteit. In cao-afspraken is registratie voor schoolleiders verplicht gesteld.