Bovenschools management en bestuur

Meer informatie over de positie, taak en organisatie van het (bovenschools) management en de relatie tussen management en bestuur in onderstaande documenten. Lees verder

  1. Rolverdeling bestuur en management
  2. Integraal management
  3. Managementstructuren
  4. Delegatie en mandaat
  5. Managementstatuut primair onderwijs
  6. Managementstatuut voortgezet onderwijs