Bovenschools manager wil meer zelf doen

Het primair onderwijs besteedt veel beheerstaken uit, maar administratieve taken willen bovenschools managers meer zelf doen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Uitbesteden of zelf doen’. Lees verder

Het is het derde onderzoek naar bovenschools management, uitgevoerd door Froukje Wartenbergh-Cras van de Radboud Universiteit Nijmegen, ditmaal in samenwerking met Gerrit Vrieze. Ook dit onderzoek is gedaan in opdracht van VOS/ABB.

Dit keer is gekeken naar de overwegingen en ervaringen bij het uitbesteden van (administratieve) taken. Eerder is onderzocht hoe bovenschools managers en directies van scholen de taken verdelen en hoe het bovenschools managementbureau is ingericht.

Continuïteit
Vrijwel alle schoolbesturen (98%) besteden beheerstaken uit. Vooral de salarisadministratie wordt vaak ondergebracht bij administratiekantoren. Uit het onderzoek blijkt dat dit werk voornamelijk wordt uitbesteed om de continuïteit te borgen.

Veel bovenschools managementbureaus zijn te klein om een voldoende grote staf in dienst te nemen, maar het bestuur kan zich niet permitteren dat salarissen te laat worden uitbetaald. Een andere reden is dat dit werk niet past bij de corebusiness van het onderwijs, net als schoonmaak en onderhoud gebouwen.

Door deze ‘niet-kerntaken’ uit te besteden, kan het het management zich meer met onderwijskundige ontwikkelingen bezighouden. Voor kleine schoolbesturen geldt bovendien dat zij niet over voldoende kennis en deskundigheid beschikken op het gebied van administratie en regelgeving. Ten slotte is uitbesteden vaak efficiënter en goedkoper.

Beleidskeuzes
Toch willen steeds meer bovenschools managers juist die administratieve taken zelf doen of binnen het bovenschools managementbureau laten uitvoeren. Zij halen zelf deskundigheid in huis om onafhankelijk te zijn van externe bureaus. Schaalvergroting op bestuursniveau levert de daarvoor benodigde financiële ruimte op.

Aanleiding om het administratieve werk in huis te halen, is de invoering van lumpsumfinanciering. Daardoor hebben schoolbesturen meer verantwoordelijkheden gekregen dan onder het formatiebudgetsysteem. Het gaat nu immers om echte euro’s. Zij moeten beleidskeuzes kunnen maken. Het administratiekantoor is vooral gericht op uitvoering.

De onderzoekers concluderen dat de relatie tussen onderwijsorganisaties en administratiekatnoren wordt geprofessionaliseerd. Beide partijen zullen zich daarin moeten ontwikkelen.

Het complete onderzoeksrapport is te downloaden uit de rechterkolom naast dit bericht. Daar kunt u ook doorklikken naar een bericht over het vorige onderzoek ‘Verdeling van taken en verantwoordelijkheden’, waaruit bleek dat schoolleiders in het algemeen tevreden zijn over het bovenschools management.

Het onderzoeksrapport ‘Uitbesteden of zelf doen’ is ook ondergebracht in de rubriek brochures.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen