Boze lerarenbond LIA protesteert bij Tweede Kamer

De vakbond Leraren In Actie (LIA) heeft op Het Plein bij de Tweede Kamer betoogd voor een cao die beter aansluit bij de wensen van leraren die van de LIA lid zijn. Lees verder

De VO-raad heeft met de vakbonden een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarin is onder meer afgesproken dat de zomervakantie in het voortgezet onderwijs met een week wordt verkort in ruil voor roostervrije dagen verspreid over het jaar. Dit moet de werkdruk, waar veel leraren over klagen, doen verminderen. Overigens blijft het totale aantal vakantiedagen gelijk. 

De LIA is tegen de kortere zomervakantie. Ook stelt deze bond, die vindt dat de Algemene Onderwijsbond de belangen van het personeel niet goed behartigt, dat er geen prestatiebeloning voor leraren en teams in het vo moet komen.

De betoging op Het Plein trok ongeveer 300 leraren naar Den Haag. Een van de Kamerleden die hen daar heeft toegesproken, is VVD’er Ton Elias. Die noemt het op Twitter zwak dat de leraren in de baas zijn tijd aan het betogen zijn. Hij vindt het ook zwak dat ze tegen de door hem zo gewenste prestatiebeloning zijn.

Elias twitters voorts een verwijt aan D66-leider Alexander Pechtold, omdat die volgens hem de leraren niet in het gezicht durfde te zeggen dat D66 ook vóór prestatiebeloning is. Pechtold signaleert op Twitter dat de protesterende leraren niet staken, maar op Het Plein doorgaan met het nakijken van eindexamens.

Illustratie: LIA