Brabantse besturen in verweer tegen bezuinigingen

Zeven besturen voor primair onderwijs in Tilburg en omgeving hebben een protestbrief gestuurd aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. In de brief geven ze aan dat de bezuinigingen de kwaliteit van het primair onderwijs ernstig in gevaar brengen. Lees verder

De afzenders laten de minister weten dat de bezuinigingen die zij doorvoert, ertoe leiden dat het primair onderwijs niet meer kan voldoen aan de door henzelf opgelegde kwaliteitseisen. Zij benadrukken dat de eisen zijn gebaseerd op die van de Inspectie van het Onderwijs en dus indirect van de bezuinigende overheid zelf.

Het lijkt er volgens hen op dat de overheid probeert de doelmatigheid van het onderwijs vast te stellen door er stelselmatig minder geld in te investeren. De verlaging van het budget kan niet doorgaan, omdat er volgens de besturen een grens is aan de onbaatzuchtigheid van de mensen in het onderwijs.

De besturen maken de minister duidelijk dat de bezuinigingen op de reguliere bekostiging en op de invoering van passend onderwijs het primaire proces ondermijnen. In de brief wordt ook ingegaan op de bezuinigingen op bestuur en management, die oud-staatssecretaris Sharon Dijksma doorvoerde. Hierdoor is het voor schoolbesturen onmogelijk geworden adequaat te opereren.

De Brabantse besturen melden dat de problemen die zij nu signaleren voor de minister een waarschuwing kunnen zijn, ‘zodat u in de toekomst geen onderzoekscommissie hoeft in te stellen om na te gaan hoe het mogelijk is dat het primair onderwijs zo matig presteert’.

De brief staat in de rechterkolom van dit bericht. De afzenders zijn het bestuur van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Opmaat en de besturen van Xpect Primair, Tangent, de Jan Ligthartgroep, de Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg en de vervangingspool T- Primair.

In de rechterkolom vindt u ook gerelateerde nieuwsberichten die eerder op deze website zijn verschenen.

Bijlagen