Brandbrief naar Kamerleden over muffe lokalen

VOS/ABB heeft bij de vaste Kamercommissie VROM aandacht gevraagd voor de slechte luchtkwaliteit in scholen. De Kamercommissie vergadert vanavond over luchtkwaliteit. Lees verder

VOS/ABB heeft de Kamerleden erop gewezen dat het ernstig mis is met de luchtkwaliteit in klaslokalen. Schoolbesturen hebben geen budget om hier iets aan de te doen, terwijl gemeenten zich hiervoor niet verantwoordelijk voelen. Zo gebeurt er dus niets en blijven tienduizenden kinderen en leraren tobben in muffe lokalen.

De actie die VOS/ABB onlangs is gestart in de strijd tegen de muffe lucht vindt veel bijval. Schoolbestuurders, schoolleiders, docenten en ouders ondertekenen de petitie op de website www.vosabb.nl. Honderden steunbetuigingen zijn al binnen. Uit de reacties blijkt dat het probleem overal speelt, in het primair en voortgezet onderwijs en in het hele land.

 In het blad Over Onderwijs, dat op 18 juni uitkomt, besteedt VOS/ABB ook aandacht aan het problemen, met een bloemlezing uit de vele reacties die VOS/ABB ontving.  In de rechterkolom hiernaast staat een voorpublicatie van dat artikel. Ook staat daar de brief die VOS/ABB heeft verstuurd aan de Kamercommissie VROM.

De petitie is nog steeds online te ondertekenen. Na de zomervakantie – maar vóór Prinsjesdag – worden alle handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen, vraagt VOS/ABB scholen en besturen de petitie onder de aandacht te brengen van personeel en ouders.

Bijlagen