Brandbrief van vakcentrales over ontslagvergoedingen

De vakbonden in het onderwijs hebben een brandbrief gestuurd aan minister Van Bijsterveldt, waarin ze protesteren tegen de aangekondigde terugvordering van ontslagvergoedingen. Volgens hen is dit geen bestendiging van bestaand beleid, maar een ‘majeure wijziging’. Lees verder

De minister schreef de VO-raad op 6 december dat werkgevers in het onderwijs geen ontslagvergoedingen meer mogen toekennen aan vertrekkende werknemers. Zij ziet deze uitgaven als een onrechtmatige besteding van de onderwijsbekostiging. VOS/ABB vernam hiervan via haar leden en heeft daarop direct vragen gesteld aan de minister. In haar antwoorden gaf Van Bijsterveldt aan dat het geen wijziging van beleid was en dat dit beleid ook geldt voor het primair onderwijs. Tot nu toe zou zijn gedoogd dat ontslagvergoedingen toegekend werden, maar nu gaat de minister het geld terugvorderen.

De vakcentrales komen in actie, omdat zij menen dat het oordeel van de minister ‘rechtens niet houdbaar’ is. Volgens de bonden miskent de minister hiermee de via onderwijs-cao’s opgelegde verplichting van werkgevers om actief werkgelegenheidsbeleid te voeren. ‘Het kan niet zo zijn dat u nu een dikke bekostigingsstreep zet door de mogelijkheid om actief personeelsbeleid te voeren gericht op het behoud van werkgelegenheid, zowel binnen het onderwijs als daarbuiten’.

De volledige brief, die is ondertekend door AOb, AVS, de Federatie Onderwijsbonden CMHF en CNV Onderwijs, kunt u lezen in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen