Brandbrief VOS/ABB over geldnood scholen

Scholen blijken structureel in geldnood te zitten en daar moet nu snel iets aan gedaan worden. Dat schrijft VOS/ABB deze week in een brandbrief aan de minister van onderwijs en de Tweede Kamer. Lees verder

De brandbrief volgt op de uitkomsten van een aantal onderzoeken, die de minister heeft laten uitvoeren naar de hoogte van de financiële vergoedingen die scholen ontvangen. Deze vergoedingen worden eens in de vijf jaar vastgesteld. Vijf jaar geleden bleken ze te laag te zijn, en nu wéér. Voor onderhoud ontvangen scholen jaarlijks 40 miljoen euro te weinig, en ook voor leermiddelen is er steeds te weinig geld.

Juist nu de begroting voor 2007 wordt vastgesteld en de verkiezingstijd aanbreekt, wil VOS/ABB weten hoe de minister reageert op de ernstige signalen uit de onderzoeksrapporten. ‘Scholen hebben recht op een gebouw om trots op te zijn, met goede materialen voor leerlingen en leraren’, aldus VOS/ABB in de brief.

De programma’s van eisen moeten voor 1 oktober worden vastgesteld. De minister heeft tot nu toe nog niet gereageerd op de uitkomsten van de door haar aangevraagde onderzoeken.

De brandbrief en de onderzoeksrapporten kunt u vinden in de rechterkolom hiernaast, evenals het commentaar van VOS/ABB daarop.

Bijlagen