Brandpunt over seksuele relaties met leerlingen

Bijna de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen tien jaar één of meerdere keren te maken gehad met docenten die een seksuele relatie onderhielden met een leerling. Dat meldt KRO Brandpunt op basis van onderzoek onder 700 docenten. Lees verder

Volgens de Inspectie van het Onderwijs zouden seksuele relaties tussen leraren en leerlingen in het voortgezet onderwijs slechts sporadisch voorkomen, maar KRO Brandpunt meldt dat dit ‘op grote schaal’ voorkomt. De actualiteitenrubriek werkte voor een onderzoek hiernaar samen met onderwijsbureau EDG Media.

In de uitzending van Brandpunt zegt een leraar dat de directie van de school in een voorkomend geval niet naar de inspectie en de politie stapte, maar naar de ouders van het desbetreffende meisje met het dringende verzoek om geen stappen te ondernemen. De leraar zou zijn overgeplaatst naar een andere school. Uit een citaat van een leidinggevende blijkt dat ongeoorloofde relaties regelmatig voorkomen en dat veel scholen dit onder de pet houden.

Het ministerie van OCW heeft op de uitzending van Brandpunt gereageerd door te benadrukken dat een relatie tussen een leerling en een docent totaal onwenselijk is. ‘Enkel bij een vermoeden van een relatie hebben docenten al een wettelijke meldplicht aan het schoolbestuur, welke op haar beurt melding moet maken bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie. Deze meldingen zijn altijd vertrouwelijk. Melden kán desgewenst ook anoniem’, aldus OCW.

Klik hier voor de uitzending van KRO’s Brandpunt.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

Klik hier voor de reactie van het ministerie van OCW.