Brandpunt slaat plank mis over passend onderwijs

Het actualiteitenprogramma Brandpunt slaat met zijn reportage ‘De onderwijsutopie’ van zondagavond de plank mis. ‘De invoering van passend onderwijs betekent niet dat scholen verplicht álle aangemelde (zorg)leerlingen moeten opvangen’, reageert Anna Schipper, adjunct-directeur van VOS/ABB, daags na de uitzending van de KRO.

‘Dit verhaal klopt niet’. Schipper is niet de enige die zo reageert. Presentator Aart Zeeman wordt via Twitter ‘stemmingmakerij’, ‘propaganda’ en ‘pertinente onjuistheid’ verweten.

Brandpunt ging in de reportage in op de nieuwe wet op het passend onderwijs, die vanaf augustus 2014 het onderwijs verplicht om voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen. In de reportage wordt dit vertaald alsof scholen verplicht zijn elke aangemelde zorgleerling toe te laten, ook als de school hier niet toe in staat is. Schooldirecteuren vertellen in beeld dat dit te zwaar wordt voor de reguliere school.
Het geschetste beeld komt echter niet overeen met de werkelijkheid. Anna Schipper verheldert: ‘De invoering van passend onderwijs regelt nu juist dat een school die het niet aankan, zo’n leerling naar een andere passende plek mag begeleiden.’ Die passende plek kan het speciaal onderwijs zijn.

Speciaal onderwijs blijft
Brandpunt meldt vervolgens dat het speciaal onderwijs ‘zoveel mogelijk moet verdwijnen’. Ook dit klopt niet: het speciaal onderwijs blijft bestaan; het mag alleen niet verder groeien, zodat er zorgvuldig moet worden gekeken welke kinderen verwezen worden. Door de bevolkingskrimp die doorzet, zal dat waarschijnlijk geen groot probleem opleveren. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zorgen voor een dekkend regionaal aanbod aan passend onderwijs.

Dat scholen last hebben van de bezuinigingen en het gebrek aan investeringen is zeker waar, erkent Schipper. ‘Maar het is ook zo dat reguliere basisscholen al jaren leerlingen met leer- en gedragsproblemen opvangen, al sinds de invoering van de wet Weer Samen Naar School in 1998. Juist bij passend onderwijs hoeven de scholen het niet meer alleen te doen. Hiermee zijn juist problemen op te lossen, als scholen het goed en in goed overleg aanpakken. Er is geen reden om er bang voor te zijn.’

VOS/ABB ondersteunt het openbaar onderwijs bij een goede aanpak van passend onderwijs.