Brandveiligheid

De aandacht richt zich vooral op complexen waaruit personen niet meteen zelfstandig kunnen vluchten, zoals ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten. Ook scholen en kinderdagverblijven behoren tot deze categorie. Veel scholen beschikken over tijdelijke huisvesting. Soms is dat … Lees verder

De aandacht richt zich vooral op complexen waaruit personen niet meteen zelfstandig kunnen vluchten, zoals ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten. Ook scholen en kinderdagverblijven behoren tot deze categorie. Veel scholen beschikken over tijdelijke huisvesting. Soms is dat een enkel lokaal, maar soms ook een compleet schoolgebouw.

VROM noemt drie punten, waarmee kan worden vastgesteld of de brandveiligheid voldoende is of dat er verbeteringen nodig zijn:

* Onderzoeken of alle kabel- en leidingdoorvoeringen in de vereiste brandwerende scheidingswanden voldoende brandveilig zijn afgewerkt. Mocht dit niet zo zijn, dan kan dit met brandwerende manchetten worden verholpen. Ook wordt aanbevolen aandacht te schenken aan brandkleppen in ventilatiekanalen en deze zo nodig te laten herstellen.

* In overleg met de brandweer nagaan of holle ruimtes tussen gestapelde units en tussen de units en de zogenoemde schilconstructie voldoende zijn gecompartimenteerd ofwel opgevuld met brandwerend materiaal.

* Nagaan of de geldende brandveiligheidseisen, zoals die zijn omschreven in het Bouwbesluit 2003, de gemeentelijke bouwverordening en de Arbo-wet, worden nageleefd. Daarbij kan worden gedacht aan compartimentering, vluchtroutes, rookmelders, gebruiksvoorschriften en bedrijfshulpverlening.

De handreiking van VROM kunt u downloaden in de rechterkolom van dit bericht. 

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen