Online scholierenongevallenverzekering: brede dekking

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon wijst scholen op de mogelijkheid voor ouders online een scholierenongevallenverzekering af te sluiten. Lees verder

De verzekering dekt niet alleen schade door ongevallen, maar ook schade aan persoonlijke eigendommen, zoals fiets, kleding, mobiele telefoon en laptop. De dekking voor ongevallen geldt ook buiten schooltijd, zeven dagen per week en 24 uur per dag. De dekking voor persoonlijke eigendommen is alleen van kracht onder schooltijd en tijdens het vervoer tussen huis en school.

Afhankelijk van de keuze voor het verzekerde bedrag, varieert de premie van 26 tot 38,50 euro per leerling. De verzekering is online af te sluiten via www.leerlingenverzekeringen.nl. De bevestigingsmail is tevens het polisblad.

Het grote voordeel van de online werkwijze is dat de ouders de verzekering helemaal zelf kunnen afsluiten en dat de school niet meer als tussenpersoon hoeft te funtioneren.