Brede scholen kunnen huisvesting aanpassen

Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar aan 129 projecten om de huisvesting van brede scholen aan te passen. OCW steekt hier 28 miljoen euro in, terwijl lokale publieke en particuliere investeerders in totaal 128 miljoen beschikbaar stellen. Alles bij elkaar is er dus 156 miljoen euro. Lees verder

De aanpassingen moeten ertoe leiden dat schoolgebouwen voor meer functies dan alleen onderwijs geschikt worden gemaakt. Voorbeelden zijn naschoolse opvang, sport en cultuur.

Met de 129 goedgekeurde projecten is bijna 80 procent van de 606 ingediende aanvragen afgewezen. De grote hoeveelheid aanvragen geeft volgens het ministerie de populariteit van de brede school weer.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie;

Klik hier voor de lijst met goedgekeurde projecten van brede scholen.