Brede school van de toekomst

VOS/ABB-lid De Toermalijn en de rooms-katholieke basisschool Christophoor gaan samen de ‘basisschool van de toekomst’ vormen. De scholen staan vlak bij elkaar in de Rotterdamse Zuidwijk. Lees verder

In de intentieverklaring die de gemeente Rotterdam, de deelgemeente Charlois, woningcorporatie Vestia en de betrokken schoolbesturen onlangs hebben gesloten, staat dat De Toermalijn en de Christophoor een ‘multifunctionele brede school’ worden, waar zowel kinderen als ouders de hele dag terechtkunnen.

Het is met nadruk de bedoeling dat het een gemengde school wordt, met een evenredige verdeling van autochtone en allochtone leerlingen. Dit past in het anti-segregatiebeleid van de Rotterdamse onderwijswethouder Leonard Geluk.

Dat de school een brede school wordt in de breedste zin van het woord, betekent dat er naast basisonderwijs, ook plaats zal zijn voor peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en een dagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking. Speciale aandacht zal uitgaan naar naschoolse activiteiten en opvoedingsondersteuning.

De nieuwe school gaat Brede School Zuidwijk heten en moet in het schooljaar 2007-2008 een feit zijn. Het concept past in de grote opknapbeurt van Zuidwijk. Dit is een naoorlogse flatwijk die behoort tot de Rotterdamse ‘herstructureringsgebieden’.

Lees het persbericht van de gemeente Rotterdam