Brief naar de minister

De vergoedingen voor materiële instandhouding worden eens in de vijf jaar vastgesteld en daarna geëvalueerd. Vijf jaar geleden bleek het niveau van de vergoedingen al te laag. Nu zijn ze opnieuw onderzocht en wederom blijken de scholen fors tekort te … Lees verder

De vergoedingen voor materiële instandhouding worden eens in de vijf jaar vastgesteld en daarna geëvalueerd. Vijf jaar geleden bleek het niveau van de vergoedingen al te laag. Nu zijn ze opnieuw onderzocht en wederom blijken de scholen fors tekort te komen.

Meer vierkante meters
Voor een deel komt dat doordat het onderwijs steeds weer aan nieuwe eisen moet voldoen. Onderwijskundige vernieuwingen (waaronder groepsgrootteverkleining) missen hun effect niet. Deze hebben bijvoorbeeld tot gevolg dat er meer ruimte nodig is: gemiddeld stijgt het aantal vierkante meters per school daardoor met 10 procent. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de onderhoudskosten. Daarnaast hebben scholen te maken met een strenger handhavingsbeleid voor onder meer brandveiligheid, wat ook kosten met zich meebrengt (branddeuren, blusmiddelen en onderhoud daarvan). Verder hebben veel scholen dislocaties, wat extra kosten oplevert terwijl dat niet wordt meegerekend in de bekostiging.

Onontkoombaar
Als de onderhoudsvergoedingen niet omhoog gaan, zal dat de komende jaren onontkoombaar leiden tot slechtere schoolgebouwen, waar de energiekosten dan ook nog eens de pan uit zullen rijzen. De becijferingen in het onderzoeksrapport geven aan dat de bekostiging in het po voor onderhoud jaarlijks 40 miljoen euro achterblijft (gemiddeld een tekort van 5500 euro per school). Daarnaast vergt het verbeteren van het binnenklimaat nog de nodige investeringen.

Prijsverhogingen
Op het gebied van leermiddelen hebben basisscholen te maken met stijgende prijzen van methodes, uitbreiding van het materiaal door nieuwe vakken zoals natuur en techniek en speciaal materiaal voor zorgleerlingen. Als de kosten van computers en software worden meegerekend, kost het onderwijsleerpakket 240 euro per leerling. De vergoeding inclusief ICT is 177 euro per leerling. Daarmee wordt dus slechts 74 procent van de kosten gedekt. Er zijn tientallen miljoenen euro’s nodig om de scholen op dit gebied bij te spijkeren.

Nieuwe spelling
De conclusie van de onderzoekers luidt dan ook dat de vergoeding voor leermiddelen structureel omhoog moet, met daarboven een incidentele impuls in verband met de invoering van de nieuwe spelling. Scholen zijn verplicht deze nieuwe spelling door te voeren, maar in de bestaande lees- en taalboeken staat nu nog overal ‘paddestoel’, om maar een voorbeeld te noemen. In de nieuwe spelling moet het ‘paddenstoel’ zijn. Ook wordt aanbevolen de afschrijvingstermijn van de boeken, die onlangs is verhoogd naar negen jaar, weer terug te brengen naar acht jaar.

Kabinet en Tweede Kamer dienen zich deze conclusies aan te trekken. Het kan niet zo zijn dat de verbetering van de economie aan onze scholen voorbijgaat. Onze kinderen verdienen goed onderwijs met modern materiaal in goed onderhouden gebouwen. Daar kan het kabinet straks op Prinsjesdag niet omheen!