Brief naar Tweede Kamer voor behoud subsidie g/hvo

VOS/ABB dringt er in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW op aan de subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs te behouden. De brief is mede ondertekend door de besturenorganisaties voor bijzonder onderwijs, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en de andere landelijke ouderorganisaties en door de onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakten op 30 mei in hun brief Invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek onder andere bekend dat zij de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het Dienstencentrum GVO en HVO volledig willen schrappen. Als dit gebeurt, gaat g/hvo voor 75.000 leerlingen verloren.

Dit tast het primaire proces en daarmee de kwaliteit van het openbaar onderwijs aan. Bussemaker en Dekker schrijven in hun brief aan de Tweede Kamer ten onrechte dat zij met hun voorgestelde ‘verlegging’ (in feite beperking) van de subsidiestromen in het onderwijs het primaire proces niet zouden aantasten.

De subsidiestop zou ook het verlies van waardevolle werkgelegenheid betekenen. G/hvo wordt nu door circa 700 gekwalificeerde docenten gegeven. De structurele subsidie heeft het mogelijk gemaakt om hen volgens de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO)  te professionaliseren en kwalificeren. Tot 2009, toen voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW de subsidie op aandringen van de Tweede Kamer instelde, werd g/hvo veelal nog gegeven door ongekwalificeerde leerkrachten.

De brief van VOS/ABB gaat bovendien in op de onmogelijke situatie die voor het openbaar onderwijs ontstaat als de subsidie verdwijnt. In de wet is vastgelegd dat de openbare school gelegenheid moet bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. Als de subsidie wordt stopgezet, kunnen de openbare scholen deze wettelijke taak niet meer waarmaken. De wet wordt dan dus een dode letter, wat nooit de bedoeling van de wetgever kan zijn.

Ten slotte gaat de brief in op de kansen die g/hvo biedt aan samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Dit is met name van belang voor regio’s die te maken hebben met demografische krimp. Staatssecretaris Dekker stelt in zijn beleidsvisie op krimp dat samenwerking daar het antwoord op is. G/hvo kan daaraan een waardevolle bijdrage leveren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl