Brief openbaar onderwijs naar Bussemaker en Dekker

VOS/ABB benadrukt in een brief aan de nieuwe minister Jet Bussemaker van OCW en haar staatssecretaris Sander Dekker het alomvattende maatschappelijke belang van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Lees verder

In de brief  vraagt VOS/ABB aandacht voor een reeks punten die in de volgende kabinetsperiode aandacht vereisen om de positie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen te versterken:

 • Modernisering van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs);
 • Bestuurlijke zelfstandigheid bij opheffen van openbare school;
 • Behoeftepeiling op basis van directe in plaats van indirecte meting;
 • Extern toezicht op openbaar onderwijs bij het college van B&W;
 • Openbaar schoolbestuur moet kindvoorzieningen kunnen aanbieden;
 • Passend onderwijs: ook bijzondere scholen algemeen toegankelijk;
 • Alle scholen moeten segregatie en onderwijsachterstanden tegengaan;
 • Overschrijdingsregeling aanpassen voor adequaat onderwijsbeleid;
 • Samenwerkingsschool in eerder stadium mogelijk maken;
 • Regeling samenwerkingsschool aanpassen;
 • Versterking van ouderbetrokkenheid.

De brief aan de nieuwe bewindslieden van OCW staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Foto’s: Rijksoverheid

Bijlagen