Brief over andere werkwijze inspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft een brief gestuurd aan alle scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs over de andere manier van toezicht die in het nieuwe schooljaar van start gaat. De brief is ook verstuurd aan de directies en besturen van de expertisecentra. Lees verder

Senior beleidsmedewerker Sicco Baas gaf al in juni een toelichting op de nieuwe manier van werken van de inspectie. Kern van het verhaal is dat er meer toezicht komt op scholen die slecht presteren, terwijl scholen die het goed doen, minder toezicht krijgen. Dit doet volgens de inspectie recht aan de grotere autonomie van de schoolbesturen. ‘De rode draad is: minder last, meer effect’, aldus de inspectie in de brief.

In de rechterkolom van dit bericht kunt u doorklikken naar de eerdere toelichting van Sicco Baas. In de rechterkolom staat ook de brief van de inspectie.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl

Bijlagen