Brochure bestuurlijke ouderbetrokkenheid

De werkgroep Ouderbetrokkenheid heeft een brochure uitgebracht over de bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onderwijs. Lees verder

In de brochure staat hoe ouders meer bij het onderwijsbestuur kunnen worden betrokken. Volgens veel bestuurders is dat hard nodig. De brochure kan dienen als leidraad voor schoolbesturen, bovenschools managers en schoolleiders.

De digitale versie van brochure staat in de rechterkolom van dit bericht. De brochure kan ook worden gedownload op www.oudersbijdeles.nl.

De gedrukte vorm kan worden besteld door per stuk 3,25 euro over te maken op girorekening 53 85 66 voor de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) onder vermelding van bestelnummer 736, uw postcode en huisnummer (zolang de voorraad strekt).

Bijlagen