Brochure: klachten op school oplossen

‘Klachten op school, hoe los je ze op?’ Dat is de titel van een nieuwe brochure met tips over klachtenafhandeling op scholen. Het is een uitgave van de samenwerkende onderwijsorganisaties. Lees verder

De brochure is te downloaden vanaf de website www.klachtenopschool.kennisnet.nl. Op die site staat ook nog extra informatie voor ouders en voor scholen.

De tips in de brochure zijn gericht op iedereen die met klachten op school (zowel primair als voortgezet onderwijs) te maken kan krijgen: bestuurders, directies, onderwijspersoneel, maar ook ouders en leerlingen. Iedere doelgroep kan specifieke informatie uit de brochure halen. De tips gaan vooral over het voorkomen van klachten en de mogelijkheden om samen naar een oplossing te zoeken, alvorens de klachtencommissie in te schakelen.

Enkele scholen hebben hun medewerking verleend. Zo vertelt Lambert van Genugten, algemeen directeur van het Jan van Brabant College in Helmond, in de brochure hoe de klachtenprocedure bij hem op school is geregeld en hoe klachten daar zijn of worden afgehandeld.

VOS/ABB is een van de achttien organisaties die aan de totstandkoming van de brochure heeft meegewerkt.