Brochure Lumpsumbekostiging basisschool

In opdracht van de projectorganisatie Lumpsum PO heeft VOSABB een brochure gemaakt over de lumpsumbekostiging van het basisonderwijs met daarin de laatste stand van zaken. De brochure is in augustus 2007 geactualiseerd. Lees verder

Deze brochure is de laatste in een reeks van drie. Eerder verschenen de brochures ‘Lumpsumbekostiging scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs’ en ‘Lumpsumbekosting SBO en samenwerkingsverbanden’.

De brochure is hiernaast te downloaden. U kunt hem ook aanvragen bij het projectbureau lumpsum PO, tel.: 030-2927881 of per e-mail: info@lumpsumpo.nl

Bijlagen