Brochure met tips voor beter schrijfonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft de brochure ‘Focus op schrijven’ uitgebracht. Er staan suggesties en handreikingen in voor basisscholen om het schrijfonderwijs te verbeteren. Lees verder

Leon Henkens, scheidend hoofdinspecteur voor het primair onderwijs en de expertisecentra, meldt dat het ook in het tijdperk van ICT en sociale media belangrijk blijft om goed te kunnen schrijven. ‘Dat leert een kind niet vanzelf. Op sommige scholen lijkt het schrijfonderwijs soms het stiefkind van het taalonderwijs te zijn. Scholen vinden het moeilijk om het schrijfonderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen. De brochure kan hen daarbij helpen.’