Brochure over functiemix en aanbod VOS/ABB

Er is een aanvulling verschenen op de brochure ‘Functiemix voortgezet onderwijs, prestatieafspraken en schoobeleid’. De aanvullende brochure gaat vooral over de vraag hoe scholen binnen het functiewaarderingssysteem FUWA-VO docentfuncties met een verschillend niveau (LB, LC en LD) kunnen maken. VOS/ABB Consulting heeft een specifiek aanbod op dit terrein. Lees verder

De brochure ‘Functiemix voortgezet onderwijs, prestatieafspraken en schoolbeleid’ kwam ut in april. Deze brochure, die een gezamenlijke publicatie is van het ministerie van OCW, de VO-raad en werknemersorganisaties, geeft algemene uitleg over de functiemix.

In de aanvullende brochure ‘Convenant Leerkracht, Invulling docentfuncties VO’ staat de vraag centraal hoe scholen binnen het functiewaarderingssysteem FUWA-VO docentfuncties met een verschillend niveau (LB, LC en LD) kunnen maken. De aanvullende brochure is alleen nog digitaal beschikbaar. Mogelijk komt er in september een gedrukte versie.

Bij de aanvullende brochure horen twee bijlagen over voorbeeldfuncties van docenten en de zogenoemde functiefamilie docenten.

Aanbod VOS/ABB
VOS/ABB Consulting heeft in het kader van de functiemix voor het voortgezet onderwijs een specifiek aanbod ontwikkeld. Er is onder meer een trainingsaanbod voor leidinggevenden. De tien kernvragen over de functiemix, zoals die door VOS/ABB Consulting zijn opgesteld, kunnen voor vo-scholen een verhelderende leidraad zijn. Meer informatie over de training en de tien kernvragen kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Fuwa-experts van VOS/ABB Consulting kunnen besturen begeleiden bij het beschrijven en waarderen van nieuwe en specifieke functies voor de schoolorganisatie. Na de zomervakantie komt VOS/ABB Consulting met een uitgebreider aanbod op het gebied van de functiemix, onder meer met een praktische structuur en fasering voor een succesvol invoeringstraject.

Informatie: Paul Janssen, 06-53325092, pjanssen@vosabbconsulting.nl of Sjoerd Sol, 06-30365912, ssol@vosabbconsulting.nl

Bijlagen