Brochure over goed onderwijsbestuur

VOS/ABB heeft samen met de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) de brochure ‘Goed onderwijsbestuur primair onderwijs’ samengesteld. Lees verder

De gezamenlijke uitgave gaat in op de code voor goed onderwijsbestuur
zoals die door VOS/ABB en AVS werd opgesteld, nadat minister Maria van
der Hoeven in 2004 haar 28 governance-basisprincipes had vastgesteld.

De code bestaat uit een aantal uitgangspunten en principes, die zijn gebundeld in zeven thema’s en nader uitgewerkt in een aantal concrete bepalingen. In de code komen twee modellen aan de orde: het standaardmodel en het raad-van-toezichtmodel.

In de discussie over good governance binnen uw eigen organisatie kunnen de volgende vragen aan bod komen:

* Hoe kunnen wij taken het beste verdelen?
* Hoe regelen wij de scheiding tussen bestuur en intern toezicht?
* Hoe geven wij vorm aan maatschappelijke verantwoording?
* Kiezen wij voor een model met een college van bestuur en een raad van toezicht? 

In het voorjaar van 2005 brachten VOS/ABB en de AVS al de gezamenlijke brochure ‘Bouwstenen voor een managementstatuut’ uit. Aan de hand van die brochure werd in veel onderwijsorganisaties gediscussieerd over de verdeling van taken en bevoegdheden. De nieuwe brochure heeft tot doel om verdere discussie te stimuleren en ondersteunen.

Het plan is om later in het jaar een aantal uitwerkingsregelingen bij de code ‘goed onderwijsbestuur’ te publiceren.

De nieuwe brochure staat in de rechterkolom van dit bericht. U kunt de brochure ook online bestellen. Leden van VOS/ABB betalen 4,50 euro per stuk. De stuksprijs voor niet-leden bedraagt 9 euro. Beide prijzen zijn exclusief btw.

Informatie: Janine Eshuis, 0348-405267, jeshuis@vosabb.nl

Bijlagen