Brochure over planningsregels geactualiseerd

De derde versie van de brochure ‘Naar een vereenvoudigde planning VO’ is verschenen. U kunt deze geactualiseerde versie vinden op deze website. Lees verder

Afgelopen zomer verscheen de tweede versie van de brochure, die ingaat op de wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) op het terrein van de planning. Het gaat om de wijzigingen die op 1 augustus 2008 in werking traden.

Inmiddels is de derde, geactualiseerde versie van de brochure verschenen. In deze versie (zie hoofdstuk 7) is de inhoud verwerkt van de eind januari 2009 verschenen beleidsregels, waarin de spelregels en procedure zijn opgenomen om de dislocaties in de periode 2008–2013 om te zetten in een (tijdelijke) nevenvestiging.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250, helpdesk@vosabb.nl