Brochure over relatie openbaar onderwijs en gemeenten

VOS/ABB en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een online brochure uitgebracht over de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeenten. Als lid van VOS/ABB vindt u de publicatie op het besloten gedeelte van deze website. Lees verder

Aanleiding voor het uitbrengen van de online brochure zijn de vele vragen die de Helpdesk van VOS/ABB en de VNG krijgen over de relatie tussen het openbaar onderwijs en het gemeentebestuur en de regelgeving daarvoor. Het aantal vragen neemt toe door groeiende onzekerheid naar aanleiding van onder meer de bezuinigingen in het onderwijs, de krimp van het aantal leerlingen en aanpassing van de wetgeving, bijvoorbeeld voor passend onderwijs. Dit zijn immers allemaal zaken die ook hun weerslag hebben op de financiële positie van het openbaar onderwijs.

De rode draad in de brochure is de op 1 augustus 2010 in werking getreden Wet goed onderwijs, goed bestuur en de invloed die deze wet heeft op de samenwerking tussen het openbaar onderwijs en de gemeenten.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

Als u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u ze opvragen bij Karin Peters van het secretariaat van VOS/ABB: kpeters@vosabb.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. 

VOS/ABB vertrouwt erop dat leden van VOS/ABB hun inlogcodes niet aan derden ter beschikking stellen!