Brochure over sponsoring in het onderwijs

Alle schoolbesturen, schoolleider en medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs hebben een brochure toegestuurd gekregen met informatie over sponsoring. Lees verder

Het ministerie van OCW heeft onder meer met de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) een convenant ondertekend over sponsoring. In de brochure die aan de betrokkenen is verstuurd, staan alle belangrijke punten op een rij. De online versie van de brochure kunt u downloaden uit de rechterkolom.

VOS/ABB heeft vorig jaar voor haar leden een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Instituut Sponsoring en Fondsenwerving (ISF). Besturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van het ISF. Dit instituut heeft veel kennis in huis, waarvan al enkele honderden non-profotorganisaties gebruikmaken.

Klik hier voor meer informatie over dit ledenaanbod van VOS/ABB.

Bijlagen