Brochure over (wettelijke) kaders passend onderwijs

Het ministerie van OCW heeft voor het voortgezet onderwijs een brochure samengesteld over de ruimte die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen benutten voor de invoering van passend onderwijs. Lees verder

Met de invoering van passend onderwijs (1 augustus 2014) vervalt de landelijke indicatiestelling. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen dan zelf bepalen welke ondersteuningsarrangementen zij bieden.

De praktijk laat zien dat hierover niet alleen in het primair onderwijs, maar zeer zeker ook in het voortgezet onderwijs veel vragen zijn. De brochure Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW moet duidelijkheid scheppen over de (wettelijke) kaders en de ruimte die het onderwijs kan benutten.

Wat doet VOS/ABB?
Omdat passend onderwijs van groot belang is voor de algemene toegankelijkheid van het onderwijs, is VOS/ABB als belangenbehartiger van de openbare en algemeen toegankelijke scholen specialist op dit terrein. Als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB, kunt u ook voor uitgebreide advisering gratis bij ons terecht.

Het eerste aanspreekpunt bij VOS/ABB is de Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

U kunt ook direct contact opnemen met onze specialisten op het gebied van passend onderwijs: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl, Simone Baalhuis, 06-11724058, sbaalhuis@vosabb.nl.

Wist u al dat ook samenwerkingsverbanden zich bij VOS/ABB kunnen aansluiten?