Brochure programma’s van eisen (V)SO

Op de website van de PO-Raad is een brochure beschikbaar over de materiële bekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Lees verder

In de brochure wordt uiteengezet hoe de materiële bekostiging aan de hand van de verschillende programma’s van eisen tot stand komt.

Eind september is de prijsbijstelling materiële instandhouding gepubliceerd. Dit  resulteerde in een verhoging van de materiële bekostiging met 1,99 procent ten opzichte van 2010. De bekostiging van de materiële instandhouding wordt onderbouwd door programma’s van eisen (pve’s).

Klik hier voor de voorlichtingsbrochure voor het (V)SO.

Klik hier voor de eerder gepubliceerde voorlichtingsbrochure voor het reguliere basisonderwijs.