Brochures ‘Het Financieel Statuut’ en ‘Het Jaarverslag’

De brochure ‘Financieel statuut’ gaat in op het belang van een transparante financiële relatie tussen gemeente en bestuurscommissies die voornemens zijn deze bestuursvorm voor het openbaar onderwijs in te voeren. Lees verder

De brochure ‘Het jaarverslag’ geeft een praktische handleiding hoe u als schoolbestuur kunt komen tot de ontwikkeling van een informatief en helder jaarverslag.

Bijlagen