Bruidsschat: deze zomer nog geen besluit

Er zal deze zomer nog geen duidelijkheid ontstaan over de mogelijke verlenging van de tijdelijke bruidsschatregeling voor de bestuurlijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Tijdens overleg met OCW heeft staatssecretaris Sharon Dijksma zich echter niet onwelwillend uitgelaten over een mogelijke verlenging. Lees verder

De bruidsschatregeling waarvan gemeente gebruik kunnen maken bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, vervalt per 1 augustus 2008 voor het voortgezet onderwijs en per 1 januari 2009 voor het primair onderwijs. Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB wil graag dat de regeling wordt verlengd.

Om meer medestanders voor dit idee te werven, zijn er gesprekken gevoerd met de collega-organisaties voor bestuur en management, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van OCW en onderwijswoordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer. In juni liet staatssecretaris Sharon Dijksma weten dat zij niet onwelwillend tegenover een mogelijke verlenging staat.

Om de bruidsschatregeling te verlengen is het noodzakelijk de bestaande onderwijswetten (WPO, WEC en WVO) te wijzigen. Het is dus nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren en zo ja, op welke manier. Zolang de gewenste verlenging nog geen feit is, raden wij u aan bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen ervan uit te gaan dat de bruidsschatregeling op de bovengenoemde data verloopt. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, melden wij dat.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl