Bruidsschatregeling tot en met 2010 verlengd

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel de zogenoemde bruidsschatregeling met twee jaar te verlengen. Lees verder

De bruidsschatregeling maakt het mogelijk het verzelfstandigde openbare schoolbestuur een extra budget voor uitgaven op het terrein van administratie, beheer en bestuur mee te geven. Deze tijdelijke regeling zou zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs op 31 december 2008 aflopen.

VOS/ABB heeft begin 2007 het initiatief genomen om deze regeling met twee jaar te verlengen. Dit initiatief is met succes bekroond nu ook de Eerste Kamer met het voorstel tot verlenging heeft ingestemd. Via een koninklijk besluit zal bepaald worden wanneer dit voorstel als wet in werking treedt.

De verlenging bestrijkt een periode van twee jaren. Indien een gemeentebestuur in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 de instandhouding van het openbaar onderwijs overdraagt aan een rechtspersoon kan het gemeentebestuur nog volledig gebruikmaken van de bruidsschatregeling.

Informatie: Klaas te Bos, tel 0348-405227, 

ntebos@vosabb.nl