Brussel: extra bezuinigen, maar niet op onderwijs!

Nederland moet van de Europese Commissie het begrotingstekort in 2014 terugdringen tot maximaal 2,8 procent. Dit komt neer op 6 miljard euro extra bezuinigingen. De Europese Commissie benadrukt echter dat Nederland niet moet korten op onderwijs.

Brussel heeft Nederland een jaar extra de tijd gegeven om het begrotingstekort terug te dringen tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit betekent dat er dit jaar geen extra bezuinigingsmaatregelen hoeven te worden genomen.

Maar voor 2014 trekt de Europese Commissie de teugels aan. Dan moet Nederland het begrotingstekort omlaag brengen tot 2,8 procent, een percentage dat ook voor minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën nieuw is. Hij gaat nog steeds uit van 3 procent en noemt de 2,8 procent een ‘veiligheidsmarge’ van de Europese Commissie.

Opmerkelijk is dat de Europese Commissie in het begrotingsadvies benadrukt dat Nederland niet moet bezuinigen op onderwijs. De Raad over het stabiliteitsprogramma beveelt aan om ‘de uitgaven die rechtstreeks voor belang van de groei zijn, zoals onderwijs, innovatie en onderzoek, te ontzien’.