Btw centraal in VOS/ABB-katern nr. 13

Het VOS/ABB-katern nummer 13 is naar de leden verstuurd. Dit katern over de btw is exclusief voor VOS/ABB-leden te downloaden van deze website. Lees verder

Het onderwijs komt steeds meer bij de Belastingdienst in beeld. Oorzaak daarvan is vermeende oneerlijke concurrentie. Sommige btw-vrijstellingen gelden wel voor scholen, terwijl bijvoorbeeld uitzendbureaus, die dezelfde werkzaamheden verrichten, wel belastingplichtig zijn.

De belastinginspecteurs kunnen binnen scholen en koepelorganisaties, federaties en samenwerkingsverbanden een boekenonderzoek verrichten, waarbij zij posten kunnen vinden waarover volgens hen ten onrechte geen btw is betaald. Er kan dan een forse naheffing volgen.

In dit katern zijn algemene regels en jurisprudentie met betrekking tot de btw-plicht en de btw-vrijstellingen, die voor het onderwijs relevant zijn, zo veel mogelijk op een rij gezet. Katern 13 is in november verstuurd aan de leden. De digitale versie is exclusief voor VOS/ABB-leden te downloaden.

De katernen 14 en 15 worden waarschijnlijk voor het einde van 2007 aan de VOS/ABB-leden verstuurd. Katern 14 gaat over het aanstellings- en ontslagbeleid in het primair onderwijs. Katern 15 behandelt de aansprakelijkheid van scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Katernen 14 en 15 staan in het rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl